Služby


Zpracováváme dokumentaci požární ochrany

 • Posouzení požárního nebezpečí
 • Začlenění provozované činnosti
 • Stanovení organizace požární ochrany
 • Požární řády + přílohy PŘ
 • Požární poplachová směrnice
 • Textová a grafická část evakuačních plánů
 • Řád ohlašovny požárů
 • Operativní karty - dokumentace zdolávání požárů
 • Tematické a časové plány školení a odborné přípravy PPH
 • Pasportizace projektové dokumentace
 • Zpracováni PBŘ


Školíme v oblasti požární ochrany

 • školení vedoucích zaměstnanců
 • školení zaměstnanců
 • školení preventistů PO
 • odborná příprava preventivních požárních hlídek

Specializujeme se na:

Překreslení, rýsování technických výkresů do elektronické podoby

Požární evakuační plány

BIM modely

Cenovou nabídku pro Vás vytvoříme na míru 

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.